Komu pomáháme

                           pomahame bez loga              

Pomáhat druhým, zvláště těm, kteří neměli v životě moc štěstí, nám přijde jako zcela přirozené. Proto už více než rok finančně podporujeme různé neziskové organizace, které mají možnost těmto méně šťastným lidem i zvířatům jejich osud zpříjemnit.

V současné době poskytujeme sponzorské dary třem neziskovkám. Jde o:

Nepodporujeme jednorázově, ale pomáháme pravidelně a systematicky. Kupujeme si výrobky, které vznikají v dílnách neziskových organizací a jejichž pořízením samotným neziskovkám a jejich klientů pomůžeme.

O organizacích, které podporujeme

A komu naše sponzorské dary dělají radost?

Otevřená srdce v nás: Spolek, který podporuje mentálně, tělesně a sociálně znevýhodněné děti. Funguje od roku 2014 v Ostravě a stará se o všeobecný rozvoj dětí, které jsou svou situací jakkoli vyloučeny z kolektivu.

 otevřená   otevřen

 

Packy sobě: Spolek, který se snaží o pravidelné zpříjemňování pobytu zvířat v útulcích či depozitech. Zajišťuje veterinární péči pro opuštěná zvířata a stará se o osvětu v oblasti týrání zvířat.

packy sob

 

Melchiel: Melchiel od roku 2014 pomáhá handicapovaným lidem. Prostřednictvím dílen, v nichž vznikají dárkové předměty, sbírají peníze na jejich podporu a zároveň se starají o to, aby měli jejich klienti možnost rozvíjet svou manuální zručnost, aby byli sociálně zdatní a aby zvládali každodenní mezilidský kontakt lépe než doposud.

 Melchiel    melchie

 

pomoc farní charitě beroun

Sponzorským darem jsme v roce 2016 také pomohli Farní charitě Beroun. Částkou 20000 Kč jsme přispěli na automobil, který bude využívám pro terénní sociální služby.

 Farní charita Beroun: od svého založení v roce 1993 organizovala akce na dobrovolnické bázi – sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným. Od roku 2004 se však osamostatnila a začala se věnovat péči o nemocné a staré občany, bezdomovectví a pomoci rodinám a mládeži v nepříznivé sociální situaci. Charita provozuje azylové domy, denní centrum, služby osobní asistence pro seniory, terénní program a další sociální služby. Více na http://beroun.charita.cz/

 

Fotografie "Sociálního automobilu":

DSCN0769