Podmínky užívání cookies

1) Proč používáme cookies

Firma: Radek Tichý,Speciální zahradnictví, specialnizahradnictvi.cz

sídlo: Chyňava 293, 267 07 Chyňava

IČ: 76666069, DIČ: CZ7903070637

provozovna: Havlíčkova 178/2, 266 01  Beroun - centrum (IČ provozovny 1009182625

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  je provozovatelem webových stránek www.specialnizahradnictvi.cz.

 

Radek Tichý je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWord a Sklik.

 

2)   Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 

3)   JE TO VE VAŠICH RUKÁCH

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu Radka Tichého nebo e-mailem na info@specialnizahradnictvi.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

4)   Co bohužel nezaručíme

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek Radka Tichého www.specialnizahradnictvi.cz, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek Radka Tichého (Speciálního zahradnictví), vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

5)   Údaje vyhodnocujeme jako celek

Cookies, které Radek Tichý (Speciální zahradnictví) využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWord a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

 

6)   Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

7)   Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Twitter, San Francisco, Kalifornie, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Drip, LeadPages, Avenue 81, Inc. , USA
 • Hotjar, Hotjar Ltd., Malta
 • Getresponse, Arkońska 6/A3, Gdańsk, Poland (HQ)

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

 

8)   Na co máte právo

 • Po firmě Radka Tichého (Speciální zahradnictví), jež provozuje webové stránky www.specialnizahradnictvi.cz, máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které společnost zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat u výše jmenované podnikající fyzické osoby o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten Radek Tichý provede jen tehdy, pokud  výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy jeho podnikání.
 • V případě zpracování osobních údajů máte právo na základě souhlasu zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na Radka Tichého (Speciální zahradnictví) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

 

9)  Jaké soubory cookies shromažďujeme

Podnikající fyzická osoba Radek Tichý shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Exspirace Přístup k informacím

Statistické

 

 _gat

 

 Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Statistické

 

 _gid

 

 Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Statistické

 

 _ga

 

 Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

 

3 roky

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 PHPSESSID

 

 Slouží pro správnou funkci e-shopu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 SRV_ID

 

 Slouží pro správnou funkci e-shopu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 _hjIncludedInSample

 

 Slouží pro správnou funkci e-shopu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 externalFontsLoaded

 

 Slouží pro správné použití písem na webu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 ssupp.vid

 

 Slouží pro správnou funkci e-shopu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Neklasifikované

 

 pcart

 

 Používá se k přidání zboží do košíku a zapamatování si zboží.

 

1 měsíc

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Marketingové

 

 ssupp.chatid

 

 Slouží pro funkci online chatu na webu.

 

Session

 

specialnizahradnictvi.cz

 

Marketingové

 

 fr

 

 Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

 

3 měsíce

 

facebook.com