Houby - pěstování ze sadby

Pěstování hub ze sadby je inovativní způsob pěstování hub buď na dřevě nebo na pilinách, hoblinách či slámě. 

Pěstování na dřevě:

Potřeby pro pěstování: Budeme potřebovat čerstvý kmen či větve dubu, habru, olše nebo buku, parafín. Jako pěstební prostor je vhodný skleník, v případě pěstování venku je třeba prostor na uložení přes zimu.

Příprava kmenu: Kmen nebo větve nejlépe 1-2 měsíce po pokácení o průměru cca 10cm nařežeme na délku 20-40cm. Do takto připraveného kmene vyvrtáme otvory o průměru 10-15mm a hloubce 20mm ve vzdálenosti asi 100mm od sebe na dvou protilehlých stranách kmene.

Očkování sadbou: Tyto otvory vyplníme sadbou a zalijeme roztaveným parafínem. Takto naočkovaný kmen vložíme do PE pytle, který zavážeme provázkem tak, že do úvazku vložíme kousek vaty nebo smotek buničiny, aby kmen mohl dýchat.

Růst podhoubí: Naočkovaný kmen uložíme v pytli na místo, kde je optimální teplota 28°C. Doba prorůstání podhoubí je přibližně rok. Prorostlý kmen vyjmeme z pytle a osadíme ven do půdy. Toto provádíme v teplé části roku. Špalek zakopeme do země tak, aby 2/3 byly v půdě a 1/3 nad povrchem. Vybíráme stinné místo s vlhčí půdou. V místě však nesmí být vysoká hladina spodní vody, jelikož podhoubí pod vodou v krátké době umírá.
V době sucha okolí kmenu zaléváme. Kmen je potřeba chránit před většími mrazy umístěním v prostoru, kde teplota neklesá pod -5°C.

Růst plodnic: Kmen plodí podle kvality dřeva následujících 3-6 let

 

Pěstování na slámě a hoblinách:

Tento nenáročný způsob je vhodný pro pěstování v bytě. Plodí obvykle za 2 měsíce ve 3 sklizňových vlnách.

Potřeby pro pěstováníBudeme potřebovat piliny listnatých dřevin, drcenou slámu nebo drcená kukuřičná vřetena.

Příprava živého prostředí (substrátu):Asi litr drobně nařezané slámy nebo pilin nasypeme do sáčku, přidáme čajovou lžičku sádry, a promícháme (prsty uzavřít a celý obsah protřást). Do naplněného sáčku vlijeme čistou vodu tak, aby byla sláma ponořená v celém svém objemu. Sáček zavážeme provázkem, postavíme do hrnce a zalijeme vodou, aby úvazek byl nad vodou. Vaříme 1 hodinu.

Očkování sadbou: Je-li po vychladnutí v sáčku zbytek vody, uřízneme dole rožek a necháme ji vytéct. Sáček otevřeme, nasypeme sadbu a opět přes vatu v úvazku zavážeme a protřeseme.

Růst podhoubí: Sáček s naočkovaným materiálem ukládáme do místnosti bez přímého slunečního světla, s teplotou kolem 20°C. Mycelium v substrátu roste nejlépe při teplotě 25°C, avšak substrát se zahřívá a je nebezpečí rozvoje plísní, proto ponecháváme pytel při nižší teplotě. Teplotu uvnitř sáčku můžeme sledovat zapíchnutím zavařovacího teploměru. Teplota nikdy nesmí překročit 29°C! V dobře uzavřeném sáčku obsah nevysychá, nepřidáváme proto do substrátu vodu. Doba prorůstání mycelia slámou končí za 2 měsíce.

Tvorba zárodků: Po prorostení zchladíme přenesením do místnosti, kde je teplota 10-15°C, na 5-8 dnů.

 

Růst plodnic: Po zchlazení přeneseme do místnosti s rozptýleným světlem a teplotou 15-25°C. Sáček rozřízneme, kostku substrátu vyjmeme a umístíme do akvária nebo si vyrobíme mini fóliový pařáček. Vlhkost udržujeme rosením v rozmezí 60-85%. Ze substrátu vyrůstají plodnice, aniž dochází k přílišnému vysychání substrátu.

Sklizeň plodnic: Plodnice sbíráme vykroucením ze substrátu. Zbytky tření odstraňte, aby nedošlo k plesnivění. Poté umístíme očištěný substrát do sáčku, který zavážeme přes vatový smotek nebo kousek buničiny) a necháme odpočívat 2-4 týdny při teplotě 20°C. Následně postupujeme dle předchozího kroku - vyndáme z uchovávacího sáčku, poplácáme rukou, porosíme vodou a uložíme k plození do prostoru s teplotou 15-25°C.